Bukostav s.r.o - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 03040-10/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy zemní práce, v jejichž důsledku došlo k poškození energetického zařízení, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz, a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Bukostav s.r.o., se sídlem Vlašim, Vlasákova 942, 258 01 Vlašim, IČO: 28522192

Datum nabytí právní moci: 21. 3. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 199.99 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon