Budu mít k dispozici služební telefon či notebook?

Služební telefon a notebook se přiděluje dle potřeb na daném místě a jejich přidělení navrhuje nadřízený. Standardní výbavou jsou pro vedoucí oddělení a ředitele odborů a sekcí.

Sdílejte