BT-VUSTE, spol. s r.o. - rozhodnutí k nedodržení povinnosti držitele licence

Číslo jednací: 08184-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání 6 pokračujících přestupků dle ust. § 91 odst. 1 písm. c) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jakožto držitel licence na rozvod tepelné energie č. 320304014 v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. f) v návaznosti na ust. § 76 odst. 2 věta druhá energetického zákona za období od 1. ledna 2017 do 31. prosince 2017 vyúčtoval dodávku tepelné energie dokladem o vyúčtování dodávek tepelné energie označeným jako „Vyúčtování ceny tepla z výměníkové stanice Tobrucká, Praha 6" v rozporu s vyhláškou č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích.

Informace  o účastníkovi řízení:

Společnost BT-VUSTE, spol. s r.o., se sídlem Za humny 1056/2, Ruzyně, 161 00 Praha 6, IČO: 45316066

Datum nabytí právní moci: 5. 9. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon