BT a SZ města Čáslavi s.r.o. – rozhodnutí k pravidelnému neověřování správnosti měření měřicích zařízení a k porušení povinnosti dodávku tepelné energie měřit, vyhodnocovat a účtovat podle skutečných parametrů teplonosné látky

Číslo jednací: 06716/2015-ERU

Účastník řízení, se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona se tím, že jako držitel licence č. 310101174 na výrobu tepelné energie a licence č. 320101175 na rozvod tepelné energie v rozporu s ust. § 78 odst. 1 energetického zákona odběrateli Společenství pro dům Bojovníků za svobodu 1457, 1458 Čáslav v roce 2013 účtovala o 20 GJ tepelné energie více, než bylo naměřeno na měřicím zařízení za rok 2013, odběrateli Mateřská škola Čáslav účtovala o 20,58 GJ tepelné energie méně, než bylo naměřeno na měřicím zařízení za rok 2013, neměřil, nevyhodnocoval a neúčtoval dodávku tepelné energie podle skutečných parametrů teplonosné látky a údajů vlastního měřicího zařízení, jehož správnost měření by pravidelně ověřoval v souladu s právním předpisem, dopustil spáchání dvou správních deliktu podle ust. § 91a odst. 12 písm. d) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BT a SZ města Čáslavi s.r.o., se sídlem Bojovníků za svobodu 1448, 286 01 Čáslav, IČ: 264 89 678,

Datum nabytí právní moci: 29. 10. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon