BS - IMEX, spol. s r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 13683-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl zemní práce v souvislosti se stavbou „Oprava silnice III/3898 po výstavbě kanalizace v Obci Horní Loučky", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 25, a dále zemní práce v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce vodovodního řadu v Obci Sádek – I. etapa", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, a tím se dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BS - IMEX, spol. s r.o., se sídlem Zvonařka 408/16, Trnitá, 617 00 Brno, IČO: 634 76 711

Datum nabytí právní moci: 21. 2. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 430.22 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon