Brožura Zprostředkovatelé

Kdo je zprostředkovatel?

Zprostředkovatel je prostředník mezi Vámi a dodavatelem energie (elektřiny nebo plynu). Může to být jednotlivec, firma, nebo pořadatel takzvaných aukcí, tedy někdo, kdo zprostředkuje sepsání smlouvy mezi Vámi a dodavatelem energie.

Zprostředkovatele najdete od 1. července 2022 v registru, který vede ERÚ. To, že s Vámi jako zprostředkovatel jedná, Vám podle zákona musí sám oznámit.

Potřebuji ke změně dodavatele zprostředkovatele?

Ne.

Chci využít služby zprostředkovatele. Na co si mám dát pozor?

Dejte si pozor, abyste zprostředkovaný výběr dodavatele mohli odmítnout. Tedy aby například nabídka vzešlá z aukce byla podle zprostředkovatelské smlouvy skutečně nezávazná.

Pokud bude výběr zprostředkovatelem závazný, a Vy jej nebudete chtít přijmout, budete muset smlouvu s novým dodavatelem ukončit – jakým způsobem záleží na okolnostech podpisu (k tomu jsme vydali speciální leták Jak ukončit smlouvu bez sankce?).

Chci vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem.

Od 1. ledna 2022 mohou spotřebitelé vypovědět zprostředkovatelské smlouvy bez jakéhokoliv postihu, a to i smlouvy uzavřené před tímto datem.

Od 1. července 2022 veškeré (i starší) smlouvy uzavřené se zprostředkovateli musejí splňovat nové zákonné podmínky, jinak se automaticky stanou neplatnými, i kdybyste je nevypověděli.

Chci ukončit smlouvu s dodavatelem, kterou uzavřel zprostředkovatel.

Záleží na tom, jak dlouho je smlouva podepsaná a kde jste ji podepsali.

Pomůže vám náš průvodce Jak ukončit smlouvu s dodavatelem bez sankce.

Jak na spor se zprostředkovatelem?

Od 1. července 2022 bude možné na ERÚ řešit spory o splnění povinnosti ze smlouvy se zprostředkovateli mimosoudní cestou. Obě strany sporu musí dospět k dohodě, ERÚ v tomto směru nemůže vydat rozhodnutí, to mohou i nadále pouze soudy.

Ke stažení

Texty jsme pro vás zpracovali do jednoduché brožury.

Pokud byste chtěli brožuru vytisknout na papír formátu A4, doporučujeme oboustranný tisk na A4 - překlopení podél delšího okraje.

Typ: pdf
Velikost: 279.42 KB

Pokud byste chtěli brožuru vytisknout na formát papíru A3, doporučujeme oboustranný tisk na A3 - překlopení podél kratšího okraje.

Typ: pdf
Velikost: 275.31 KB