BPS Žlutice s.r.o. – usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 10011-5/2018-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. c) energetického zákona nezpracoval a nepředal zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost BPS Žlutice s.r.o., se sídlem Žižkov 545, 364 52 Žlutice, IČO: 04618661

Datum nabytí právní moci: 9. 2. 2019     

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 218.29 KB

Obsah

Sdílejte