BPS-koupelny, s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinnosti vlastníka nemovitosti

Číslo jednací: 03710-9/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. i) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 28 odst. 7 písm. a) energetického zákona prostřednictvím svého zástupce požádal dodavatele elektřiny o přerušení dodávky elektřiny do bytu dosud užívaném zákaznicí, čímž ode dne 2. ledna 2019 do dne 28. února 2019 porušil v rozporu se shora uvedeným ustanovením povinnost vlastníka nemovitosti, do které je zákazníkům dodávána elektřina na základě smlouvy, tuto dodávku zákazníkům umožnit.

Informace o účastníkovi řízení:

BPS-koupelny, s.r.o., se sídlem Opava - Jaktař, Pavlovského 673/39, 747 07 Opava, IČO: 25390023

Datum nabytí právní moci: 26. 5. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 148.87 KB

Obsah

Sdílejte