BP STAVBY Morava s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

18.01.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 02801-28/2020-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku ve věci podezření ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se mohl účastník řízení dopustit tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu elektrizační soustavy  zemní práce za použití kolového bagru, v jejichž důsledku došlo k poškození tohoto energetického zařízení, čímž nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení, se ve smyslu § 86 odst. 1 písm. b) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

BP STAVBY Morava s.r.o., se sídlem tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, 779 00 Olomouc, IČO: 05020352

Datum nabytí právní moci: 15. 10. 2020

Attached files

Sdílejte

Share icon