BP STAVBY CZ s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 05688-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 23. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Vejprnice zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BP STAVBY CZ s.r.o., se sídlem V. Brožíka 317, 330 02 Dýšina, IČ: 25201506

Datum nabytí právní moci: 14. 6. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 367.27 KB

Obsah

Sdílejte