BOHEMIATEX, s.r.o. – usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 10009-6/2017-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání trvajícího přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci elektřiny tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. c) energetického zákona nezpracoval a nepředal zprávu o kvalitě a úrovni údržby zařízení své distribuční soustavy, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost BOHEMIATEX, s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 58, 570 01 Litomyšl, IČO: 25918249

Datum nabytí právní moci: 9. 2. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 310.52 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon