BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. - rozhodnutí k uvedení nepravdivé informace a užití agresivní obchodní praktiky

Účastník řízení
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
IČO
27386732
Spisová značka
00664/2020-ERU
Číslo jednací
00664-8/2020-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jako držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. n) energetického zákona, při provádění úkonů nezbytných k uskutečnění změny dodavatele elektřiny uvedl nepravdivé informace v informačním systému společnosti OTE, a.s. a ze spáchání přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jako prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a ust. § 4 odst. 3 věty druhé téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu užil agresivní obchodní praktiku.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon