BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinnosti držitele licence a k užití nekalé obchodní praktiky

29.06.2023, aktualizováno 30.06.2023
  • Odbor sankčních řízení
  • Dozorová činnost
  • Pravomocná rozhodnutí
  • Přestupky
  • I. instance
  • II. instance
Účastník řízení
BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.
IČO
27386732
Spisová značka
09477/2022-ERU
Číslo jednací
09477-29/2022-ERU, 09477-38/2022-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání 2 přestupků podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterých se dopustil tím, že jako držitel licence s předmětem podnikání obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. h) energetického zákona nedodržel při vyřízení reklamací vyúčtování dodávky plynu podaných zákazníky standardy lhůty pro vyřízení reklamace vyplývající z ust. § 16 odst. 1 vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb.

Obviněný z přestupků se uznává vinným ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele užil nekalou obchodní praktiku spočívající v zaslání informace spotřebitelům o změně fixní ceny.

Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 09477-29/2022-ERU ze dne 27. října 2022 (sp. zn. OSR-09477/2022-ERU) se v rozsahu výroků I., III. a IV. potvrzuje a rozklad se v uvedeném rozsahu zamítá.

Výrok II. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 09477-29/2022-ERU ze dne 27. října 2022 (sp. zn. OSR-09477/2022-ERU), se mění.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 3.78 MB
Aktualizováno:
Typ: pdf
Velikost: 2.93 MB
Aktualizováno:

Obsah

Sdílejte

Share icon