BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

19.01.2021, aktualizováno 13.08.2021

Číslo jednací: 08519-15/2017-ERU

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku ve věci podezření ze spáchání pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se měl dopustit tím, že jakožto držitel licence na obchod s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. l) energetického zákona nezveřejnil na svých webových stránkách www.bohemiaenergy.cz Kontrolní seznam evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele, a pokračujícího přestupku podle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto držitel licence na obchod s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. l) energetického zákona nezajistil svým zákazníkům informaci na svých webových stránkách www.bohemiaenergy.cz o Kontrolním seznamu evropského spotřebitele energie o právech spotřebitele, se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1046,1047/24-26,110 00 Praha, IČO: 27386732

Datum nabytí právní moci: 28. 11. 2018

Attached files

Sdílejte

Share icon