BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. - usnesení o zastavení řízení

Číslo jednací: 02302-12/2019-ERU

Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení, pod sp. zn. OSR-02302/2019-ERU, zahájené dne 22. února 2019 se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. c) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046/24, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 27386732

Datum nabytí právní moci: 23. 4. 2021

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte