BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. - rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 12020-17/2018-ERU

I. Rozklad společnosti BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. proti výrokům I., II., III. a V. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 12020-12/2018-ERU ze dne 5. listopadu 2020 se zamítá a napadené rozhodnutí se v této části potvrzuje.

II. Rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 12020-12/2018-ERU ze dne 5. listopadu 2020 se ve výroku IV. mění takto:

„Podle § 91 odst. 14 písm. b) energetického zákona ve znění pozdějších předpisů se účastníku řízení za spáchání celkem 3 přestupků, a to konkrétně pokračujícího přestupku podle § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, přestupku podle § 91 odst. 11 písm. d) téhož zákona a pokračujícího přestupku podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele ukládá úhrnná pokuta ve výši 50 000 Kč (slovy: padesát tisíc korun českých).

Informace o účastníkovi řízení:

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1046,1047/24-26, 110 00 Praha, IČO: 27386732

Datum nabytí právní moci: 28. 6. 2021

první stupeň

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte