BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. - rozhodnutí k porušení povinností držitele licence a užití agresivní obchodní praktiky

Číslo jednací: 12020-12/2018-ERU

Účastník řízení se uznává vinným ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. m) energetického zákona nesdělil neprodleně na žádost zákazníka v postavení spotřebitele, který vypověděl závazek ze smlouvy, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, datum ukončení dodávky elektřiny; ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že jakožto obchodník s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. m) energetického zákona nesdělil neprodleně na žádost zákazníka v postavení spotřebitele, který vypověděl závazek ze smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu, datum ukončení dodávky plynu a ze spáchání přestupku dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, kterého se dopustil tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 4 zákona o ochraně spotřebitele a ust. § 4 odst. 3 věta druhá téhož zákona ve spojení s ust. písm. f) přílohy č. 2 k témuž zákonu agresivní obchodní praktiku. Správní řízení vedené s účastníkem řízení v části týkající se podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 5 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jako obchodník s elektřinou v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. m) energetického zákona nesdělil neprodleně na žádost zákazníka datum ukončení dodávky elektřiny do odběrného místa elektřiny se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje. Správní řízení vedené Energetickým regulačním úřadem s účastníkem řízení v části týkající se podezření ze spáchání přestupku dle ust. § 91 odst. 11 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že jako obchodník s plynem v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. m) energetického zákona nesdělil neprodleně na žádost zákazníka datum ukončení dodávky plynu se podle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Poříčí 1046,1047/24-26, 110 00 Praha, IČO: 27386732

Datum nabytí právní moci: 28. 6. 2021

druhý stupeň

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte