BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. – rozhodnutí k užití klamavé obchodní praktiky

Číslo jednací: 11574-7/2015-ERU

Účastník řízení, společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 273 86 732, se tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele klamavou obchodní praktiku ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele dopustil spáchání 2 správních deliktů dle ust.  § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1 - Nové Město, IČO: 27386732

Datum nabytí právní moci: 4. 7. 2017

druhý stupeň

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 2.35 MB

Obsah

Sdílejte

Share icon