BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. – rozhodnutí k užití klamavé obchodní praktiky

Číslo jednací: 12636-25/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto prodávající užil v rozporu s ust. § 4 odst. 3 zákona o ochraně spotřebitele klamavou obchodní praktiku ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, dopustil spáchání sedmi správních deliktů dle ust. § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele.

Informace o účastníkovi řízení:          

Společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha, IČO: 27386732

Datum nabytí právní moci: 11. 6. 2019

druhý stupeň

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon