BOHEMIA ENERGY entity s.r.o.

Číslo jednací: 08646-5/2012-ERU

Spojená správní řízení s účastníkem řízení, který nesplnil svou povinnost dodržovat parametry kvality dodávek elektřiny a služeb, neboť v rozporu s ust. § 20 vyhlášky č. 540/2005 Sb., o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice, ve znění pozdějších předpisů, nezaslal písemné vyřízení reklamace zákaznice na vyúčtování dodávky elektřiny fakturou do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, čímž nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky elektřiny v rozporu s ust. § 30 odst. 2 písm. f) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění účinném v době trvání protiprávního stavu, který byl překvalifikován na ust. § 30 odst. 2 písm. d) zákonem č. 211/2011 Sb., kterým se mění energetický zákon a další související zákony, dále dvěma různými skutky nesplnil svou povinnost dodržovat parametry kvality dodávek plynu a služeb, neboť v rozporu s ust. § 16 vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, nezaslal písemné vyřízení reklamace zákaznice na vyúčtování dodávky plynu fakturou do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, čímž nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu v rozporu s ust. § 61 odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a dále nesplnil svou povinnost dodržovat parametry kvality dodávek plynu a služeb, neboť v rozporu s ust. § 16 vyhlášky č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství, ve znění pozdějších předpisů, nezaslal písemné vyřízení reklamace zákaznice na vyúčtování dodávky plynu fakturou do 15 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace, čímž nedodržel standard lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování dodávky plynu v rozporu s ust. § 11 odst. 1 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 61 odst. 2 písm. h) téhož zákona, se zastavují.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., se sídlem Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1, IČ: 27386732
Datum nabytí právní moci: 3. 10. 2012

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon