BOBISTAV, s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 01893-15/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 46 odst. 12 energetického zákona dne 28. června 2017 při provádění terénních prací prostřednictvím zemního mechanizmu  v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy v Jeseníku, části Bukovice, ul. Za podjezdem č. p. 446 poškodil podzemní kabelové vedení nízkého napětí 240 x 120 a hlavního vypínače Deon DTS v trafostanici, čímž porušil zákaz poškození energetických zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BOBISTAV, s.r.o., se sídlem U Habrovky 247/11, Krč, 140 00 Praha 4, IČO: 25892363

Datum nabytí právní moci: 4. 8. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.15 MB

Obsah

Sdílejte