BNP PARIBAS – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 10406-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že jakožto osoba oprávněná pro obchod s plynem, č. uznání oprávnění 641432639, v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona Energetickému regulačnímu úřadu na jeho písemnou žádost ze dne 29. července 2016 označenou jako „Žádost o poskytnutí podkladů a informací", neposkytl ve stanovené lhůtě, a ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, konkrétně sdělení, zda dodává plyn chráněným zákazníkům ve smyslu ust. § 2 odst. 5 vyhlášky č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů, a kopie dokladů prokazujících způsob zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu na nadcházející období chráněným zákazníkům ve smyslu ust. § 11 odst. 4 a ust. § 11 odst. 7 písm. a) nebo b) výše citované vyhlášky, dopustil správního deliktu dle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BNP PARIBAS, se sídlem boulevard des Italiens 16, 75009 Paris, Francouzská republika

Datum nabytí právní moci: 26. 10. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 386.46 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon