BNE Power s.r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 10939-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 29. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Třebotov, na ulici Ke Kostelu, u domu č. p. 82 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „demontáž stávajícího vrchního vedení a uložení nového distribučního kabelu o stejném rozsahu. Osazení nové přípojkové skříně a připojení stávajících odběrných míst na nový distribuční kabel", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu IPE DN 160, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BNE Power s.r.o., se sídlem Bartoškova 1368/4, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 01881515

Datum nabytí právní moci: 12. 1. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 575.69 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon