BLUE OCEAN Management s.r.o. – rozhodnutí k neplněním zákonem stanovené povinnosti

Číslo jednací: 03309-7/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ustanovením § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu na jeho výzvu, ze dne 2. února 2017 označenou jako Žádost o poskytnutí podkladů a informací, č. j. 12942-7/2016-ERU, doručenou téhož dne a opakovanou výzvu, ze dne 16. února 2017 označenou jako Opakovaná žádost o poskytnutí podkladů a informací, č. j. 12942-8/2016-ERU, doručenou dne 20. února 2017, s opakovanou žádostí o poskytnutí podkladů a informací specifikovaných v žádosti ze dne 2. února 2017 ve stanovených lhůtách ani do dne vydání tohoto příkazu požadované podklady a informace, dopustil spáchání správního deliktu podle ustanovení § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BLUE OCEAN Management s.r.o., se sídlem Praha 1 – Nové Město, Václavské náměstí 806/62, 110 00 Praha 1, IČO: 27525627

Datum nabytí právní moci: 14. 6. 2017

 

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon