BLANÁŔ NÁBYTEK, a.s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v&nbspochranném pásmu

Číslo jednací: 06475-3/2017-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 13. září 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Brumovice, zemní práce související s úpravou terénu po odstranění stavby „Demolice bytového domu č. p. 381 Brumovice", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BLANÁŔ NÁBYTEK, a.s., se sídlem č.p. 410, 691 11 Brumovice, IČO: 26259842

Datum nabytí právní moci: 22. 6. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon