BLAKE CZ, s.r.o. - rozhodnutí k poškození energetického zařízení

Číslo jednací: 04511-21/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle § 91a odst. 1 písm. p) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s § 46 odst. 12 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu zařízení elektrizační soustavy činnost, spočívající v provádění zemních prací za použití strojní mechanizace, v jejímž důsledku došlo k poškození uvedeného energetického zařízení, čímž účastník řízení nesplnil povinnost zdržet se v ochranném pásmu i mimo ně jednání, kterým by mohl poškodit elektrizační soustavu nebo omezit nebo ohrozit její bezpečný a spolehlivý provoz a veškeré činnosti provádět tak, aby nedošlo k poškození energetických zařízení.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BLAKE CZ, s.r.o., se sídlem Týnecká 872, 783 53 Velká Bystřice, IČO: 28569156

Datum nabytí právní moci: 31. 10. 2018

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 523.42 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon