BLAKE CZ, s.r.o. – rozhodnutí k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 40 při provádění zemních prací

Číslo jednací: 04712-3/2014-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 15. listopadu 2013 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Dolní Libina u domu č. p. 148 krumpáčem zemní práce v souvislosti se stavbou „Areál sběrného dvora – vodovodní a kanalizační přípojka", při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu lPE DN 40, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost BLAKE CZ, s.r.o., se sídlem Týnecká 872, 783 53 Velká Bystřice, IČ: 28569156

Datum nabytí právní moci: 5. 6. 2014

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 537.91 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon