BISA s.r.o., – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06621-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl

- dne 18. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Býšť, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a dále

- dne 22. května 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Býšť, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a dále

- dne 22. června 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Býšť, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a dále

- dne 10. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Býšť, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu, a dále

- dne 5. října 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Hoděšovice, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky, a dále

- dne 6. listopadu 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Býšť, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu,

čímž porušil zákaz poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně dle ust. § 68 odst. 3 energetického zákona, a tím se dopustil spáchání šesti správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BISA s.r.o., se sídlem Pospíšilova 378/14, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25863258

Datum nabytí právní moci: 29. 7. 2016

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1000.29 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon