BIOPLYN ENERGY s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí informací

Číslo jednací: 05236-7/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději ke dni 3. března 2020 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

BIOPLYN ENERGY s.r.o., se sídlem Podhoří 400/38, Všebořice, 400 10 Ústí nad Labem, IČO: 27314413

Datum nabytí právní moci: 24. 9. 2020

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon