BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení povinnosti registrace u operátora trhu

Číslo jednací: 13392-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 23 odst. 2 písm. m) energetického zákona, jakožto držitel licence na výrobu elektřiny č. 111432856, nebyl v období ode dne 27. září 2014 dosud registrovaným účastníkem trhu, dopustil spáchání trvajícího správního deliktu dle ust. § 91 odst. 2 písm. c) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BIOCONT LABORATORY, spol. s r.o., se sídlem Mayerova 784, 664 42 Modřice, IČO: 44016271

Datum nabytí právní moci: 4. 1. 2017

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon