BEZEDOS s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 08173-3/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlakého plynovodu.

Informace o účastníkovi řízení:

BEZEDOS s.r.o., se sídlem Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 27504867

Datum nabytí právní moci: 17. 10. 2020

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 290.55 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon