bezDodavatele a.s. - usnesení o zastavení řízení

Účastník řízení
bezDodavatele a.s.
IČO
08934061
Spisová značka
03529/2022-ERU
Číslo jednací
03529-5/2022-ERU
Nabytí právní moci

Správní řízení vedené s obviněným z přestupku pro podezření ze spáchání přestupku podle ust. § 91 odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se jako držitel licence na obchod s elektřinou a licence na obchod s plynem měl dopustit tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději dne 11. ledna 2022 požadované informace, které jsou specifikovány v příloze žádosti, a to formou vyplnění a zaslání této přílohy, se v souladu s ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 165.7 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon