BEST STAV GROUP s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně

Číslo jednací: 06165-3/2016-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 3. srpna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Chrudim, v ulici Čs. armády, u nemovitosti č. p. 213 zemní práce v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce komunikací a veřejného osvětlení v lokalitě IPRM, Chrudim", při kterých došlo k poškození nízkotlakého ocelového plynovodu DN 250, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BEST STAV GROUP s.r.o., se sídlem Řehořova 1003/34, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 24267856

Datum nabytí právní moci: 28. 6. 2016

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon