BERGER BOHEMIA a. s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 08804-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 21. září 2014 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Tetčice na ulici Palackého u domu č. p. 95 zemní práce v souvislosti se stavbou „II/394 Tetčice průtah, 3. stavba", při kterých došlo k poškození nízkotlakého ocelového plynovodu DN 80, a dne 17. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Střelná u domu č. p. 182 v katastrálním území Střelná na Moravě zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla „Čistá řeka Bečva II., 44.1. ODKANALIZOVÁNÍ OBCE STŘELNÁ", při kterých došlo vlivem nedostatečného zabezpečení výkopu k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BERGER BOHEMIA a. s., se sídlem Klatovská 410/167, Litice, 321 00 Plzeň, IČ: 45357269

Datum nabytí právní moci: 10. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 532.19 KB

Obsah

Sdílejte