BERGER BOHEMIA a. s. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

Číslo jednací: 05466-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl zemní práce v souvislosti se stavbou vodního díla v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Střelná na Moravě u domu č. p. 133 a v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Francova Lhota u domu č. p. 238 a č. p. 73, při kterých došlo prostřednictvím zemního stroje k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE dn 32, a tím došlo k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání tří správních deliktů dle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BERGER BOHEMIA a. s., se sídlem Plzeň, Klatovská 410, okres Plzeň-město, IČO: 453 57 269

Datum nabytí právní moci: 30. 6. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 1.34 MB

Obsah

Sdílejte