DEKAKOM plus s.r.o. (dříve BERDYCH plus spol. s r.o.) - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Účastník řízení
BERDYCH plus spol. s r.o.
IČO
26373611
Spisová značka
07463/2020-ERU
Číslo jednací
07463-7/2020-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon