BERDYCH plus spol. s r.o. – rozhodnutí k poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu

09146-3/2015-ERU

Účastník řízení se tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 20. ledna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v obci Rokycany na ulici Kotelská č. p. 1244 zemní práce v souvislosti se stavbou „Stavba technické infrastruktury (v rámci stavby připojení místních komunikací na obchvat Rokycany-Hrádek), SO 401- veřejné osvětlení, SO 501 – Nový STL plynovod a přípojky plynu a SO 801 Sadovnické úpravy", při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky PE DN 32, a dne 1. dubna 2015 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Nezvěstice u nemovitosti č. p. 140 zemní práce v souvislosti se stavbou „Odkanalizování obce Nezvěstice na ČOV", při kterých došlo při strojním provádění této činnosti k poškození středotlakého plynovodu PE DN 50, a tím k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení činností v ochranném pásmu či mimo ně, dopustil spáchání dvou správních deliktů podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BERDYCH plus spol. s r.o., se sídlem Pražská 1178, Nové Město, 337 01 Rokycany, IČ: 26373611

Datum nabytí právní moci: 10. 11. 2015

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 540.06 KB

Obsah

Sdílejte