BERDYCH plus spol. s r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Číslo jednací: 00386-3/2018-ERU

Obviněný z přestupku, se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 11. listopadu 2016 v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BERDYCH plus spol. s r.o., se sídlem Pražská 1178, 337 01 Rokycany, IČO: 26373611

Datum nabytí právní moci: 25. 1. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon