BEKOS stavby s.r.o. – rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně

Datum

Číslo jednací: 11910-3/2017-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 energetického zákona prováděl dne 17. května 2017 v ochranném pásmu plynárenského zařízení v katastrálním území Bojkovice, zemní práce, při kterých došlo k poškození středotlaké plynovodní přípojky DN 32, a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BEKOS stavby s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČO: 03867404

Datum nabytí právní moci: 5. 12. 2017

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 355.17 KB

Obsah

Sdílejte