BCF – ENERGY s.r.o. – rozhodnutí o uložení opatření k nápravě

Číslo jednací: 09682-8/2014-ERU

Účastníkovi řízení se podle ustanovení § 18 odst. 3 písm. b) energetického zákona ukládá opatření k nápravě spočívající v povinnosti podat ve lhůtě 7 dní od právní moci tohoto příkazu žádost o uzavření smlouvy a registraci v informačním systému OTE ve smyslu ustanovení § 61 odst. 2 písm. j) energetického zákona.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost BCF – ENERGY s.r.o., se sídlem Potštátská 655, 753 01 Hranice – Hranice I – Město, IČ: 29385890

Datum nabytí právní moci: 27. 1. 2015

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon