BB complet s.r.o. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození energetických zařízení

Číslo jednací: 05960-21/2020-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

BB complet s.r.o., se sídlem Příční 136/30, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČO: 05616808

Datum nabytí právní moci: 9. 7. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 486.43 KB

Obsah

Sdílejte