BAUSET CZ, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Číslo jednací: 15718-3/2021-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Informace o účastníkovi řízení:

BAUSET CZ, a.s., se sídlem Nemošická 1495, 530 02 Pardubice, IČO: 63217139

Datum nabytí právní moci: 4. 12. 2021

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 230.15 KB

Obsah

Sdílejte