BAUS, spol. s r.o. – rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 06495-3/2019-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 2 písm. f) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že závažně ztížil výkon dozoru podle ust. § 18 odst. 1 energetického zákona, neboť v rozporu s ust. § 10 odst. 2 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, ve znění pozdějších předpisů, jakožto kontrolovaná osoba neposkytl kontrolujícím potřebnou součinnost, když neposkytl veškeré požadované podklady a informace dle zaslané výzvy.

Informace o účastníkovi řízení:          

BAUS, spol. s r.o., se sídlem Jaromíra Matuška 54/11, 700 30 Ostrava, IČO: 25367951

Datum nabytí právní moci: 18. 7. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 393.37 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon