Číslo jednací: 03849-6/2011-ERU

Účastník řízení prováděl dne 16. ledna 2011 v katastrálním území Mosty u Jablunkova (u čp. 584) v prostoru ochranného pásma podzemního středotlakého plynárenského zařízení LPE DN 32 zemní výkopové práce takovým způsobem, při kterém došlo k poškození mechanické celistvosti tohoto zařízení s následným masivním únikem plynu a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu v rozporu § 68, odstavec 3, zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon), čímž spáchal správní delikt podle § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.

Informace o účastníkovi řízení:
Společnost BAULINE s.r.o., se sídlem: Husinecká 903/10, 130 00 Praha, Žižkov IČ: 27796469

Datum nabytí právní moci: 6. 12. 2011

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 386.13 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon