Číslo jednací: 11326-5/2012-ERU

Účastník řízení v rozporu s ust. § 68 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, prováděl dne 31. srpna 2011 v ochranném pásmu plynárenského zařízení u domu č. p. 2420, v katastrálním území Panské Nové Dvory, okres Frýdek - Místek, protlak, při jehož realizaci došlo k poškození středotlakého plynárenského zařízení PE d 63, a touto činností v konečném důsledku ohrozil spolehlivost a bezpečnost jeho provozu, čímž se dopustil správního deliktu podle ust. § 91a odst. 1 písm. m) téhož zákona.
Informace o účastníkovi řízení:
Společnost Dopravní stavby Brno, s.r.o., se sídlem Trnkova 150, 628 00 Brno, IČ: 45474281
Datum nabytí právní moci: 4. 12. 2012

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon