BÄREN Energie s.r.o. - rozhodnutí k neposkytnutí podkladů a informací

Číslo jednací: 10689-8/2018-ERU

Obviněný z přestupku se uznává vinným z přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. e) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 15a odst. 1 energetického zákona neposkytl Energetickému regulačnímu úřadu nejpozději dne 3. října 2018 požadované podklady a informace.

Informace o účastníkovi řízení:

BÄREN Energie s.r.o., se sídlem Opletalova 1015/55, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 24261491

Datum nabytí právní moci: 29. 11. 2019

Ke stažení

Typ: pdf
Velikost: 891.7 KB

Obsah

Sdílejte

Share icon