Bára help s.r.o., právní nástupce M & K Development, a.s. – rozhodnutí o zastavení řízení

Číslo jednací: 10074-9/2017-ERU

Správní řízení vedené s účastníkem řízení ve věci podezření ze spáchání pokračujícího přestupku dle ust. § 91 odst. 4 písm. d) energetického zákona, kterého se měl účastník řízení dopustit jakožto držitel licence na distribuci elektřiny, tím, že v rozporu s ust. § 25 odst. 11 písm. b) energetického zákona za období od 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 měsíčně nezpracovával a nepředával operátorovi trhu údaje z měření pro potřeby tvorby typových diagramů dodávek a potřebné údaje k uplatnění ceny za systémové služby a ceny za činnosti operátora trhu podle Pravidel trhu s elektřinou, se dle ust. § 86 odst. 1 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupky zastavuje.

Informace o účastníkovi řízení:

Společnost Bára help s.r.o., se sídlem Radlická 505/58, 150 00 Praha, IČO: 28491831

Datum nabytí právní moci: 6. 4. 2018

Ke stažení

Obsah

Sdílejte

Share icon