Bakalářské, diplomové a disertační práce

01.04.2022, aktualizováno 01.09.2023
  • Oddělení personální a mzdové
  • Kariéra

Budu psát bakalářku

Cílem bakalářské práce není přinést lidstvu převratný objev, ale stačí pouze prostudovat a zanalyzovat data a umět z nich vyvodit určitý závěr. I to na ERÚ občas potřebujeme - pomoci s prozkoumáním velkého množství podkladů, aby nám to pomohlo připravit se na budoucí vývoj a včas tak zajistit fungující energetiku. Není tak nutné objevovat nový svět, stačí nám, když se o něm jen pobavíme.

Budu psát diplomku

V diplomové práci by už měl být vlastní přínos. I ten rádi oceníme. Nabízíme nepřeberné možnosti témat, kde využijete jak vlastní kritickou analýzu podkladů, tak i jejich vyhodnocení – ať už se bude jednat o výpočty ekonomické či technické, posouzení právních aspektů energetiky či nové postupy nebo metody, jak regulovat efektivněji a lépe.

Budu psát disertačku

Tak tady už je to velká hra! Pokud chcete věnovat své doktorské studium a disertační práci oblasti regulace energetiky, určitě nám dejte vědět a společně navrhneme téma, které bude disertabilní, zajímavé a přínosné i z pohledu delšího časového horizontu.

Téma závěrečné práce

Dejte nám ho vědět!

I tak chcete spolupracovat s ERÚ? Není problém.

Potřebuji konzultaci

Píšete bakalářku, diplomku nebo disertačku a chcete s námi zkonzultovat vaše otázky?

I to není problém. Napište, co vás zajímá a my se vám pokusíme ve vašem studiu pomoci poskytnutím aktuálních informací z praxe.

Ozvěte se nám a můžeme společně navrhnout téma vaší práce tak, aby odpovídalo současným výzvám!

Požadavky pro nahrání souboru

Nejzajímavější bakalářské, diplomové a disertační práce z uplynulých let.