BAK stavební společnost, a.s. - rozhodnutí k porušení zákazu poškození plynárenského zařízení

Účastník řízení
BAK stavební společnost, a.s.
IČO
28402758
Spisová značka
03575/2021-ERU
Číslo jednací
03575-7/2021-ERU
Nabytí právní moci

Obviněný z přestupku se uznává vinným ze spáchání přestupku podle ust. § 91a odst. 1 písm. o) energetického zákona, kterého se dopustil tím, že v rozporu s ust. § 68 odst. 3 téhož zákona prováděl v ochranném pásmu plynárenského zařízení zemní práce, při kterých došlo k jeho poškození.

Ke stažení

Obsah

Sdílejte