BAK stavební společnost, a.s. - rozhodnutí o rozkladu

Číslo jednací: 07966-24/2019-ERU

I. Výrok I. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 07966-18/2019-ERU ze dne 19. února 2020 se mění tak, že část „a tím k porušení zákazu poškození energetického zařízení činností v ochranném pásmu i mimo ně" se vypouští.

II. Výrok II. rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 07966-18/2019-ERU ze dne 19. února 2020 se mění tak, že slova „212 000 Kč (slovy: dvě stě dvanáct tisíc korun českých)" se nahrazují slovy „90 000 Kč (slovy: devadesát tisíc korun českých)".

III. Ve zbylé části se rozklad společnosti proti rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. j. 07966-18/2019-ERU ze dne 19. února 2020 zamítá a napadené rozhodnutí se v této části potvrzuje.

 

Informace o účastníkovi řízení:

BAK stavební společnost, a.s., se sídlem Žitenická 871/1, 190 00 Praha 9 - Prosek, IČO: 28402758

Datum nabytí právní moci: 19. 8. 2020

první stupeň

 

Attached files

Sdílejte

Share icon